ประกาศ : ปัจจุบันสามารถเข้าใช้งานบริการข้อมูลออนไลน์ของกรมการปกครอง ในการสมัคร นศท. ได้ตลอดเวลา (24/7 service)

ประกาศ : ปัจจุบันสามารถเข้าใช้งานบริการข้อมูลออนไลน์ของกรมการปกครอง ในการสมัคร นศท. ได้ตลอดเวลา (24/7 service)

เข้าสู่ระบบรับสมัครและรายงานตัว นศท. ปีการศึกษา 2560 ได้ทุก Server  ครับ

 Server 1           Server 2

 Server 3           Server 4

Server 5           Server 6

 

โหลดแบบฟอร์มการกรอกรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หากพบปัญหาข้อขัดข้อง กรุณาแจ้ง แผนกพัฒนาระบบ กองกรรมวิธีข้อมูล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
Tel.: 097-069-3986, Line ID: 0970693986, e-mail: prschool128@gmail.com

ฝ่ายธุรการและกำลังพล ศฝ.นศท.มทบ.23  โทร .  043-236505  ต่อ 24043

Leave a Reply