โปรแกรมส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร

เข้าสู่ระบบรับสมัครและรายงานตัว นศท. ปีการศึกษา 2560 ได้ทุก Server  ครับ

 Server 1           Server 2

 Server 3           Server 4

Server 5           Server 6

โหลดแบบฟอร์มการกรอกรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายการฝึก นศท.ปีการศึกษา 2560
ศสร. เอกสารประกอบการประชุมรับทราบนโยบายการรับสมัครเป็น นศท.และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง)ประจำปีการศึกษา 2560
กกม.นรด. เอกสารประกอบการประชุมรับทราบนโยบายการรับสมัครเป็น นศท.และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง)ประจำปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์ม IKNO และตัวอย่าง
โปรแกรมเครื่องอ่านบัตร
คู่มือการปฎิบัติ การกรอกแบบฟอร์ม IKNO และ การเข้ารับสมัคร นศท

Comments are closed.